Anna Fabiańska

Akad. Grade : Dr. rer. nat., RWTH - Aachen
Fachgebiet : Kommutative Algebra, Satz von Quillen-Suslin
Büro : 302a
Telefon : +49 (0) 241 80-94538
Fax : +49 (0) 241 80-92502
E-mail : fabianska@mathb.rwth-aachen.de
Anschrift : Lehrstuhl B für Mathematik RWTH - Aachen
Templergraben 64
52062 Aachen
Germany

Package PSL
Package QuillenSuslin
PhD thesis
Talks