Sebastian Jambor

Akademische Grade: Dr. rer. nat.
Position : Assistent
Fachgebiet: Algorithmen in der Gruppentheorie
Büro : 327
Telefon : +49 (0) 241 80-93508
Fax : +49 (0) 241 80-92502
E-mail : sebastian@mathb.rwth-aachen.de
Anschrift : Lehrstuhl B für Mathematik RWTH - Aachen
Templergraben 64
52062 Aachen
Germany

Eigene Seite